Banner
 


 

 


HIGHTECH

SPECIAAL GASMENGSEL VOOR HET VULLEN VAN BANDEN

Het is tijd voor andere bandenlucht

Nooit meer normale lucht! Het is tijd om over te stappen op SECUR PNEUS – hightech gasmengsels voor het vullen van banden. Door SECUR PNEUS in te zetten, profiteert u van de resultaten van uitgebreid onderzoekswerk, dat is uitgevoerd om te kunnen voldoen aan de zwaarste eisen van de luchtvaart en autosport. Deze technologie, die de normale weggebruiker tot nu toe moest ontberen, wordt u vandaag beschikbaar gesteld door SECUR PNEUS. Voor automobilisten die de hoogste eisen stellen aan hun banden en gelijktijdig op zoek zijn naar kostenoptimalisatie en de hoogste mate van actieve veiligheid, vertegenwoordigt SECUR PNEUS de voordeligste oplossing.

                                

Meer kilometers

De ”lucht” van SECUR PNEUS garandeert een juiste en constante bandenspanning gedurende een tijdspanne die driemaal langer is dan bij een vulling met normale lucht. Een band die met SECUR PNEUS is gevuld, staat daarom veel minder bloot aan de negatieve gevolgen van het rijden met een te lage bandenspanning. Dit leidt tot een duidelijke verbetering van de kilometerprestaties en een verlaging van het brandstofverbruik.

De ”lucht” van SECUR PNEUS is inactief, omdat deze vrij is van zuurstof en overige verontreinigingen die normaal in perslucht voorkomen en die de oorzaak zijn van scheuren en verlies van elasticiteit van het bandenkarkas. Het bandengas SECUR PNEUS verhoogt de levensduur van uw banden.

 

Meer veiligheid

SECUR PNEUS vult het veiligheidsvacuüm tussen uw banden en uw voertuig. Het werkingsprincipe is zeer eenvoudig:

 

SECUR PNEUS

voorkomt de vorming van ontvlambare mengsels in het inwendige van uw band. Bij oververhitting van de band kunnen deze mengsels tot een klapband leiden. De juiste bandenspanning garandeert een juist rijgedrag van uw band bij onvoorziene manoeuvres en verkeerssituaties. SECUR PNEUS – direct meer veiligheid.

 

VOORDELEN VOOR CARAVANS, CAMPERS, AANHANGERS EN MOTOREN

Door de lange ritten, waaraan deze voertuigen jaarlijks worden blootgesteld, veranderen de dimensionale en mechanische eigenschappen van de band en versnelt het verouderingsproces van de bandstructuur. Dit werkt een verlaging van de veiligheid in de hand tijdens het gebruik van deze banden.

 

Maximale resultaten

Een gelijkblijvende bandenspanning garandeert maximale grip op de bodem en het ontbreken van vocht in de banden verhindert de ongewenste grote drukschommelingen, die normaal worden opgeroepen door verandering van de bandentemperatuur. Grip en constant rijgedrag zijn de eigenschappen waardoor SECUR PNEUS wordt ingezet in de autosport. Eigenschappen die voor de normale weggebruiker net zo belangrijk zijn. SECUR PNEUS: technologie uit de autosport ook op uw auto.

 

HOE HET WERKT

SECUR PNEUS is gebaseerd op een eenvoudig principe: de voorheen toegepaste perslucht is rijk aan ongewenste elementen die schadelijk zijn voor uw banden, zoals zuurstof, olie en vocht. Het bandengas SECUR PNEUS is geheel vrij van deze elementen en voorkomt daardoor dat deze een negatieve invloed kunnen uitoefenen.

 

SECUR PNEUS BEVAT GEEN ZUURSTOF

De aanwezigheid van zuurstof is de oorzaak van de veroudering van banden en vaak ook van het optreden van klapbanden. De hoge bedrijfstemperaturen begunstigen een spontane ontbranding in het inwendige van de band. Bovendien is zuurstof de hoofdoorzaak van drukverlies in de band.

 

SECUR PNEUS BEVAT GEEN OLIE

Oliedampen geraken via het smeersysteem van de compressor in het persluchtcircuit. De aanwezigheid van deze dampen in de band versnelt het verouderingsproces van het rubber. In combinatie met zuurstof kunnen gevaarlijke gasmengsels ontstaan.

 

SECUR PNEUS BEVAT GEEN VOCHT

Door normale compressoren wordt een deel van de luchtvochtigheid overgedragen naar het inwendige van de band. Aanwezigheid van vocht in de band werkt drukveranderingen in de hand en leidt tot oxidatie en veroudering van de inwendige delen van de band: rubber, karkas, ventiel en velg.

 

MEER VEILIGE KILOMETERS        BEVAT GEEN ZUURSTOF

 

MEER VEILIGE KILOMETERS

Aan de verkoop van het bandengas SECUR PNEUS is een serie van laboratoriumtests en beproevingen voorafgegaan. Gedurende een testperiode van 24 maanden werden bij zeer uiteenlopende toepassingen verrassende resultaten behaald:

- verlaging van de bandengeluiden;

- minder klapbanden door oververhitting;

- eliminatie van de oxidatie van het rubber, het karkas en de velg;

- verlenging van de levensduur van de banden;

- stabiele bandenspanning;

- afname van de profielslijtage en het brandstofverbruik.